6Telfort29162592824277118877141588577222656555411266V10-gen5731017211223201319
Home > Wijken van Dordrecht > Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

In Dordrecht zijn er volop mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk van KPN. Dordrecht beschikt over een eigen glasvezel ring, waardoor bedrijven gunstig kunnen worden aangesloten. Daarnaast beschikken de volgende bedrijventerreinen in Dordrecht over een eigen glasvezel netwerk: Amstelwijck-West, Handelskade, Julianahaven, Krabbegors, Louter Bloemen, Merwedehaven, Weeskinderendijk, Wilhelminahaven, Krabbepolder, Dordtste Kil

Bedrijventerreinen Dordrecht

Laan der Verenigde Naties, Brouwersdijk, Krispijnseweg, Weeskinderendijk Beneden, Hugo de Grootlaan, S.M. Hugo van Gijnweg, Galileilaan, Krommedijk, Achterhakkers, Spuiboulevard, Transvaalstraat, Crayesteinstraat, Provincialeweg, Overkampweg, Prinses Julianaweg, Dubbeldamseweg Zuid, Copernicusweg, Eulerlaan, Sterrenburg, Reeweg Zuid, Handelskade, Merwedestraat, Noordendijk, Baanhoekweg, Randweg, Groenezoom, Burgemeester de Raadtsingel, Johan de Wittstraat, Spuiweg, Nieuwe Noordpolderweg, Mijlweg

Merwedehaven, Amstelwijck-West, Bedrijvencentrum Drechtsteden,  Bedrijvencentrum Dubbelborgh,  Business Resort Amstelwijck, Dordtse Kil I & II, Dotdtse Kil III, Dortse Kil IV, Egstraat-Ploegstraat, Groene Zoom, Handelskade, Julianahaven, Krabbegors, Krabbepolder, Laan der Verenigde Naties, Leerpark, Louterbloemen, Maasstraat, Spoorstrook-Achterhakke, Vissersdijk, Weeskinderendijk, Wilhelminahaven.

KPN en gemeente Dordrecht innoveren op bedrijventerreinen
16 juni 2005

Glasvezelnetwerk voor Dordtse Kil 1, 2 en Amstelwijck-West
De gemeente Dordrecht en KPN hebben een overeenkomst getekend voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen Dordtse Kil 1 en 2 en Amstelwijck-West. Dit betekent voor ondernemers op de bedrijventerreinen dat zij een snelle breedbandverbinding tot hun beschikking krijgen. Dordrecht denkt met deze innovatieve stap de aantrekkingskracht van de bedrijventerreinen verder te vergroten. KPN investeert in de aanleg van het glasvezelnetwerk en zal diensten aanbieden aan de ondernememingen op het bedrijventerrein.

Met de aanleg van een glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen wordt in een belangrijke behoefte voorzien. Steeds meer ondernemers gebruiken de elektronische snelweg op diensten te leveren of af te nemen. Wethouder Economische Zaken Ferdinand van den Oever: "Het efficiënt en innovatief inzetten van ICT bepaalt in hoge mate of een ondernemer zich kan meten met zijn concurrenten. ICT is vandaag de dag van vitaal belang voor veel bedrijven en in de toekomst zal dat alleen maar belangrijker worden. Daardoor ontstaat een steeds grotere behoeften aan goede verbindingen en innovatieve digitale diensten. Ik ben dan ook zeer verheugd dat wij KPN bereid gevonden hebben te investeren in deze strategische ontwikkeling. Het maakt onze bedrijventerreinen aantrekkelijker en biedt de ondernemers de kans om ICT op een nog slimmere manier in te zetten in de bedrijfsvoering."

John van Vianen, Directeur Business Unit Connectivity, KPN: "We zijn erg blij dat we in dit initiatief kunnen samenwerken met de gemeente Dordrecht omdat we van mening zijn dat KPN innovatieve diensten kan leveren die ondernemers in staat stellen hun klanten beter te bedienen. Onze Fiber-to-the-Office (FTTO) diensten, zoals bijvoorbeeld op maat gesneden internet access, beveiligingsdiensten en voice-over-IP, die we over dit nieuwe glasvezelnetwerk kunnen aanbieden zijn supersnel, veilig, betrouwbaar en uiteraard toekomstvast!"

Aanbieding
Via het snelle glasvezelnetwerk kunnen ondernemers gebruik maken van nieuwe breedbanddiensten. KPN zal de bedrijven op Dordtse Kil 1 en 2 en Amstelwijck-West binnenkort benaderen met een aanbieding om breedbanddiensten af te nemen over het glasvezelnetwerk. Het soort diensten dat KPN gaat aanbieden hangt onder andere af van de wensen die de ondernemers hebben.

Opknapbeurt
De bedrijventerreinen Dordtse Kil 1 en 2 en Amstelwijck-West krijgen dit jaar een opknapbeurt. Veel straten op de terreinen worden opnieuw bestraat. Dit maakt het voor KPN aantrekkelijk om direct mee te liften op de werkzaamheden, omdat dit aanzienlijk scheelt in de kosten voor de graafwerkzaamheden. Dordrecht hoopt met andere bedrijventerreinen in de toekomst dezelfde strategie te kunnen volgen.

ICT en de Stad
De plannen voor 'verglazing' van de bedrijventerreinen vloeien voort uit het programma ICT en de Stad. Met dit programma onderzoekt Dordrecht hoe ICT als beleidsinstrument moet worden ingezet in relatie tot de ontwikkeling van de stad.

Dordrecht voorop met verglazing bedrijventerreinen
1 september 2005

Unieke samenwerking KPN en gemeente Dordrecht voor breedband
KPN en Dordrecht starten met het aanbrengen van glasvezel op enkele bedrijventerreinen. Dordrecht loopt daarmee voorop in Nederland. “We praten met veel gemeenten, maar de Dordtse wethouder Van den Oever weigerde mee te doen aan de kip-ei-discussie. Hij wilde glasvezel omdat dat goed is voor het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat,” aldus De Groot van KPN.

De Dordtse wethouder Van den Oever windt er geen doekjes om. “Ondernemers hebben belang bij een goed vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid en hebben bovendien een hekel aan lange discussies. Dat was ons vertrekpunt in de onderhandelingen met KPN. Ik wilde inderdaad geen kip-ei-discussie. Gelukkig werden wij het eens,” aldus wethouder Van den Oever.Synthens-adviseur N.M. van den Brink spreekt ook van een grote stap voorwaarts in het “verglazen” van bedrijventerreinen. Hij is bereid bedrijven te adviseren bij de overstap naar breedband.
Breedband biedt tal van belangrijke voordelen voor het bedrijfsleven; snelle transmissie van voor de onderneming belangrijke data (o.a. financiele administratie, grafische bestanden en CAD-tekeningen), te gebruiken voor telefonie, camerabeveiliging, internet, videoconferencing, etc..

Frans Smits, directeur van FS Software, is enthousiast. Hij weet als geen ander wat breedband of glasvezel voor mogelijkheden biedt. Hij aarzelde dan ook geen seconde en is de eerste onderneming die gebruik maakt van het aanbod van KPN.

Voor het aanleggen en operationeel maken van het glasvezelnetwerk is volgens KPN wel een minimum aantal deelnemers nodig. Maar gezien de serieuze belangstelling van veel ondernemers verwachten gemeente en KPN dat halverwege 2006 de eerste bedrijven van breedband gebruiuk kunnen gaan maken.

M. Hopma, vootzitter van de Dordtse Ondernemers Vereniging DOV heeft zich de afgelopen maanden intensief met breedband bezig gehouden, evenals G. Hovius, voorzitter van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht. “Breedband biedt naast directe voordelen voor de ondernemers ook tal van andere mogelijkheden. “Beveiliging van bedrijventerreinen wordt ook steeds belangrijker en. breedband biedt goede mogelijkheden voor camerabeveiliging en viedobewaking,”aldus Hovius.

De Dordtse wethouder Economische Zaken Van den Oever is blij met deze stap. “Het past in ons streven om uiteindelijk de hele stad van breedband te voorzien. We zijn inmiddels ook met de meeste non-profit instellingen in Dordrecht zover, dat we over enkele weken met hen een glasvezelring in de stad gaan aanbrengen. Wij willen ons actief richten op de toekomst en niet afwachten,” zo stelt Van den Oever.

Glasvezel komt er aan
2 maart 2006

Bedrijventerreinen Kil 1, Kil 2 en Amstewijck-West krijgen breedband
KPN gaat de bedrijven die zich de afgelopen maanden hebben ingeschreven aansluiten op de glasvezel. Daarmee krijgen de ondernemers op de bedrijventerreinen Kil 1, Kil 2 en Amstelwijck-West als eerste commerciële bedrijven een snelle breedbandverbinding. KPN, DOV en gemeente hopen met een snel operationeel glasvezelnet afwachtende ondernemers alsnog over de streep te kunnen halen.

Dat KPN tot aanleg overgaat is mede te danken aan de rol van DOV-voorzitter Menke Hopma. “Ik heb met veel ondernemers en KPN gesproken. Ik ben er van overtuigd dat een operationele glasvezel de beste manier is om ondernemers te laten zien welke voordelen de supersnelle verbinding hen biedt. Beschikbaarheid en goede ervaringen zullen afwachtende ondernemers ook over de streep halen,” aldus de heer Hopma.

Ook Ferdinand van den Oever, wethouder Economische zaken is blij met het besluit van KPN. “Om impulsen voor kennis en innovatie te kunnen geven heb je goed gereedschap nodig. Ik ben daarom blij dat nog dit halfjaar de eerste glasvezel beschikbaar is. Ik hoop dat ondernemers die nog twijfelen hun licht eens opsteken bij collega's die straks beschikken over de breedband. Ik ben ervan overtuigd dat ze dan snel overstag zullen gaan, “ aldus Van den Oever.

Het is volgens de Dordtse wethouder ook van groot belang voor de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht (SBBD), omdat met breedband ook het gebruik van intelligente camera’s mogelijk wordt en daarmee het beveiligen van de terrreinen ook aanzienlijk beter.

KPN zal met het “belichten” van de glasvezel starten in het 2e kwartaal. Alle partijen zullen zich ook sterk maken om afwachtende ondernemers te overtuigen van de voordelen van breedband. Zo kan de verbinding niet alleen worden gebruikt voor grote hoeveelheden dataverkeer, maar ook voor telefonie (VOIP) en andere diensten.

Minister Brinkhorst opent nieuw glasvezelnetwerk Drechtsteden
24 februari 2006

Wethouder Van den Oever: “Het gaat naast snelle verbindingen vooral om Kennis en Innovatie”

Minister Brinkhorst van Economische Zaken neemt op 1 maart 2006 het glasvezelnetwerk van de stichting Breedband Drechtsteden (SBD) officieel in gebruik. Dit doet hij tijdens het sym-posium ‘breedband toepassingen voor de non-profit sector’ dat diezelfde dag door de SBD wordt georganiseerd in het Stadhuis van Dordrecht. Op dit symposium krijgen non-profit instellingen uit de regio Drechtsteden te zien wat voor diensten mogelijk zijn met het nieuwe netwerk.
De minister geeft het startschot voor het glasvezelnetwerk tijdens de opening van het symposium. Hij zal door middel van een High-Definition videoverding met het Da Vinci college in Dordrecht een van de toepassingen van breedband demonstreren.

Symposium
Het symposium biedt belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met verschillende nieuwe breedbandtoepassingen. Naast een informatiemarkt met verschillende demonstraties zijn er vier workshops. De workshops geven inzicht in praktijkvoorbeelden op het gebied van zorg, domotica, onderwijs en shared services. Zo kunnen scholen denken aan digitale schooltelevisie, breedbandige diensten van Kennisnet en het laten beheren van de computers op afstand. Ziekenhuizen kunnen eenvoudig röntgenfoto’s uitwisselen waarbij de radiologen tegelijkertijd via een video-conference de foto’s bespreken. Er ontstaan mogelijkheden voor zorg op afstand, onderwijs op afstand en cameratoezicht op gebouwen.

Voorzitter van de Stichting Breedband Drechtsteden F.J. van den Oever: “Breedband is van grote betekenis voor Kennis en Innovatie. De nieuwe breedband levert stevige impulsen voor de non-profit instellingen in de regio. Met dit symposium laten wij zien wat we al hebben gerealiseerd en wat welke mogelijkheden breedband in de toekomst nog méér biedt. En het gaat niet alléén om de glasvezel, maar vooral om het creeren van de ideale omstandigheden. Zo kunnen zaken als het Leerpark, bedrijven met leerwerkplaatsen, het Gezondheidspark en bijv. het marietiem cluster elkaar versterken.“

Stichting Breedband Drechtsteden
De stichting Breedband Drechtsteden is een samenwerkingsverband tussen 16 non-profit organisaties uit de regio Drechtsteden, met als doel het zo voordelig mogelijk inkopen van netwerkverbindingen. Deelnemers van de stichting zijn: Stichting De Hoop, Vereniging een School met de Bijbel, PCOD, SKOBA, OPOD, Woondrecht, Johan de Witt Gymnasium, Stedelijk Dalton Lyceum, ROC Da Vinci College, Leger des Heils, De Wielborgh, Stichting Opmaat, GGZ De Grote Rivieren, Albert Schweitzer Ziekenhuis, de bibliotheek Dordrecht en de gemeente Dordrecht.

De stichting Breedband Drechtsteden nodigt non-profit partners uit de regio uit om kennis te komen maken met de verschillende breedbandtoepassingen en om mee te gaan in het breedbandavontuur dat de stichting is gestart. Geïnteresseerden voor het symposium kunnen zich nog aanmelden via de website van de SBD, www.stichtingbreedbanddrechtsteden.nl.

Plinq XS4all Tweak KPN Solcon Fiber T-Mobile Glasvezel Tele2 Telfort ONline Trined
. fiberdordrecht.nl All rights reserved | Cookies | Voorwaarden | Realisatie by MCP