178112177V10-gen56Telfort25262131229320141815723957715162845247610558819662722
Home > Nieuws archief > Archief 2004

Archief 2004

Dordrecht besteedt aanleg glasvezel Europees aan
28 September 2004

Dordrecht investeert al tien jaar in glasvezel. Het college van B&W hebben besloten nu de aanleg van glasvezel voor de non-profitsector in Dordrecht Europees aan te besteden. Dordrecht is in deze kwestie vooral facilitator en in samenwerking met 17 instellingen bundelaar van vraag. Het college wil door zaken aan elkaar te koppelen snel een glasvezelring in de stad creëren. Meedoen wordt voordeliger en een snelle verbinding voor computers wordt ook sneller bereikbaar.

Voorbeeldfunctie
De gemeente investeert al sinds 1994 in glasvezel. Nagenoeg alle gemeentelijke accommodaties zijn verbonden met glasvezel. Stadsarchief, Museum, Gemeentelijk Havenbedrijf, Brandweer, Gemeentewerf, Stadhuis, Crownpoint, etc.. Glasvezel is een zeer snelle verbinding, die het mogelijk maakt om computernetwerken rechtstreeks te laten communiceren. Het stelt de gemeente ook in staat de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld een wegvallend telefoonnet het hoofd te bieden.

Non-profit voorop
In Dordrecht is intensief gesproken met partners uit de non-profitsector, met de bedoeling de vraag te bundelen, omdat dat ook in andere steden positief werkte. Dit heeft geresulteerd in een concrete afspraak met 17 partijen dat de aanleg van glasvezel gezamenlijk Europees wordt aanbesteed.

Regionaal?
Glasvezel zal voor enkele partners ook buiten Dordrecht doorgetrokken (moeten) worden. Het Albert Schweizer ziekenhuis bijvoorbeeld wil glasvezelkoppelingen tussen alle locaties in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht. Ook bibliotheken, tal van onderwijsinstellingen en de Stichting Opmaat willen graag kunnen beschikken over snelle verbindingen in de regio, die inmiddels een gebied bestrijkt van Gorinchem tot Ridderkerk.

Groot Belang
Een glasvezelring is niet alleen van belang voor de directe deelnemers, maar het is vaak ook een opstap naar deelname door anderen, zodat een steeds fijnmaziger supersnel netwerk kan worden aangelegd. Daarmee wordt het ook goedkoper en neemt de kans op méér deelname ook weer sterk toe. De gemeente Dordrecht probeert ook bij het bedrijfsleven het belang van glasvezel onder de aandacht te brengen. Als ook in deze sector vraagbundeling mogelijk is, komt de stap naar totale “verglazing” van de stad steeds dichterbij. Dordrecht werkt aan bereikbaarheid.

Dordrecht wil glasvezelnetwerk
18 Februari 2004

De gemeente Dordrecht neemt met het programma 'ICT en de Stad' het voortouw om te komen tot de aanleg van een stedelijk dekkend glasvezelnetwerk. Het college gaat samen met verschillende marktpartijen onderzoeken hoe de aanleg van een dergelijk netwerk gestimuleerd kan worden.

De aanleg voor een stad als Dordrecht neemt drie vier jaar in beslag, meent het college. Daarom is het belangrijk dat de gemeente actie onderneemt. Wanneer de ontwikkeling van een stedelijk dekkend netwerk aan de markt wordt overgelaten is de kans groot dat het nog jaren gaat duren, er ongewenste monopolieposities ontstaan en onrendabele gebieden niet bekabeld worden.

Het college hoopt met ICT en de Stad die impasse te kunnen doorbreken.
Goede toekomstvaste ICT-voorzieningen dragen in sterke mate bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Gemeente Dordrecht (station)

Cameragebied
Station en omgeving

Type lokatie
Station

Omschrijving cameraproject
Juni 2004: camera's op en rond NS-station geplaatst. In 2007 is besloten het cameratoezicht te verlengen tot 2010.

Aantal en type camera's
Elf camera's op en rond het station.

Verbindingen
Glasvezel.

Waarom ingezet?
Sociale veiligheid in en rond station bevorderen.

Kosten aanschaf
EUR 217.000,- (aanschaf camera's, inclusief aanleg glasvezel en live toezicht)

Kosten jaarlijks
In 2005/2006: EUR 63.000,- (vooral live toezicht)
In 2006/2007: EUR 28.000,- (vooral live toezicht)
Andere maatregelen
Camera's zijn onderdeel van LVA (lokaal veiligheidsarrangement). O.a. toegangscontrole op station 's avonds.

Gebruik systeem (output)
Live uitkijken
De afdeling Toezicht van de gemeente kijkt de beelden 'op bepaalde tijden' uit, o.a. 's avonds op donderdag, vrijdag en zaterdag. De camera's op de perrons zelf (geen openbare plaats) worden in de toezichtcentrale van de NS in Amsterdam bekeken. De politie raadt de gemeente aan te experimenteren met de uitkijktijden.

Incidenten live waargenomen
1e meting: 95x incident waargenomen en doorgegeven aan politie. Daarvan werd in 17 gevallen een aanhouding verricht.
2e meting: 35 meldingen aan politie doorgegeven: 8x is een overlastgever aangesproken en 2x is een persoon meegenomen naar het bureau.
3e meting: 29 incidenten gemeld: 8x overlastgevers aangesproken, 1x ingegrepen bij een vechtpartij.
Bewaartermijn opgeslagen beelden
Eerst 7 dagen, in 2e periode verlengd naar 28 dagen. Hierdoor verslechterde de beeldkwaliteit echter fors (de opslagcapaciteit werd niet verruimd). In de 2007 is de opslag vergroot en de bewaartermijn teruggebracht tot 21 dagen. De politie roept op tot een 'kwaliteitsimpuls voor de apparatuur'.

Gebruik beelden achteraf
1e meting: 17x t.b.v. opsporing, daarvan bleken beelden 3x nuttige informatie te bevatten.
2e meting: 4x t.b.v. opsporing, maar geen nuttige informatie gevonden.
3e meting: 4x t.b.v. opsporing. Eén keer is het verhaal van de aangeefster ontkracht op basis van de beelden. De politie gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van de opvolging en indien nodig het inzetprotocol aanpassen.

Effecten (outcomes)
Effect op criminaliteit
Het totale aantal incidenten is na drie jaar gedaald van 353 naar 319 (- 10%). Het specifieke effect van de camera's is moeilijk aantoonbaar, omdat het a) gaat om kleine aantallen en b) er onverklaarbare schommelingen optreden.
Conclusie: het werkt niet.

Effect op veiligheidsgevoel
Reizigers voelen zich overdag en vooral ’s avonds veiliger in en om het station. Het percentage mensen dat 's avonds een 7 of hoger geeft, steeg van 35% naar 70%. Dit kan echter niet alleen aan de camera's worden toegeschreven. Het station wordt namelijk sinds eind 2004 om 2 uur 's nachts afgesloten en de perrons zijn na 19 uur alleen met een geldig kaartje toegankelijk.
Conclusie: het werkt.
 
Verplaatsing of positieve uitstraling
De afname van overlast op het station heeft niet geleid tot een toename van overlast op andere plekken in Dordrecht.
Conclusie: geen verplaatsing.
Andere effecten
De politie ziet cameratoezicht als een extra oog-functie waardoor kan worden geanticipeerd op incidenten.

Meer informatie
Datum evaluatie
1e meting 2005.
2e meting 2006
3e meting 2007.
Klanttevredenheidsonderzoek NS: 2005, 2006 en 2007.
Politiecijfers juni 2005, juni 2006, juni 2007.
 
Publicatie(s)
1e meting: Politie, Evaluatie cameratoezicht station Dordrecht 2004-2005.
2e meting: Politie, Evaluatie cameratoezicht station Dordrecht 2005-2006.
3e meting: Besluit B&W over verlenging 2007

Methoden van onderzoek
Politiecijfers (vergelijking met cijfers van 1 en 2 jaar eerder), klanttevredenheidsonderzoek van NS (maandelijks, o.a. enquete onder reizigers)

Terug naar boven

Plinq XS4all Tweak KPN Solcon Fiber T-Mobile Glasvezel Tele2 Telfort ONline Trined
. fiberdordrecht.nl All rights reserved | Cookies | Voorwaarden | Realisatie by MCP